Przejdź do treści

Maria i Florian Rojkowie

Maria i Florian Rojkowie całe swoje życie mieszkali i pracowali w Bolesławcu nad Prosną. Byli wspaniałymi nauczycielami, wychowali kilka pokoleń uczniów. Zajmowali się też historią Bolesławca, zbierali dokumenty i wspomnienia, wydawali książki na ten temat. Ta strona poświęcona jest ich pamięci.

Główne prace historyczne i wspomnienia Marii i Floriana Rojków zostały opublikowane w ich książce Ocalić od zapomnienia. Szkice z dziejów Bolesławca nad Prosną , Kraków: Aureus 2007. Książka dostępna jest w całości na tej stronie.

Maria Rojek

Maria Rojek (1916-2011), z domu Chmielewska, nauczycielka. Przez całe życie, z wyjątkiem nauki w seminarium nauczycielskim w Zgierzu (1930-1935), mieszkała w Bolesławcu. W czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie. Po wojnie organizowała szkołę podstawową w Bolesławcu, która kierowała przez wiele lat. W 2006 roku została honorowym obywatelem gminy Bolesławiec.

Florian Rojek

Florian Rojek (1921-2011), nauczyciel. Od 1942 roku należał do AK (ps. „Niemen”). Przybył do Bolesławca w sierpniu 1945 roku. Przez wiele lat był dyrektorem szkoły w Bolesławcu. Jego staraniem powstały budynki Szkoły Tysiąclecia i Domu Kultury. Był założycielem i wieloletnim prezesem Towarzystwa Przyjaciół Bolesławca. W 2006 roku został honorowym obywatelem gminy Bolesławiec.