Książka "Ocalić od zapomnienia"

Maria i Florian Rojkowie przez lata przygotowali szereg prac poświęconych historii Bolesławca i okolic. W większości były one wydawane własnym nakładem jako osobne broszury. Z okazji ich sześćdziesiątej rocznicy ślubu 23 sierpnia 2007 roku zebraliśmy wszystkie dostępne nam teksty, zredagowaliśmy je i wydaliśmy w jednym tomie. Miała to być niespodzianka, więc Autorzy nie mieli wpływu na ostateczny kształt książki. Tytuł zbioru nawiązywał do tytułu jednego z artykułów opublikowanego kiedyś przez Marię Rojek. Przedmowę napisał Bohdan Pilarski, sąsiad i przyjaciel Dziadków. Publikację uzupełniliśmy wyborem dokumentów i wspomnień dotyczących historii Bolesławca. Książka bardzo spodobała się Dziadkom i cieszyła się wielką popularnością wśród mieszkańców Bolesławca. Choć miała dwa dodruki, od lat jej nakład jest wyczerpany. Można ją pobrać tu w całości formacie PDF (rozmiar 4,48 MB) lub przejrzeć poniżej poszczególne rozdziały. Do otwarcia pliku wymagany jest program Adobe Acrobat Reader lub jego odpowiednik.

Maria i Florian Rojkowie, Ocalić od zapomnienia. Szkice z dziejów Bolesławca nad Prosną, Kraków: Wydawnictwo Aureus 2007, ISBN 978–83–60741–08–5.

Copyright © by Justyna i Paweł Rojkowie 2007

Okładka książki

Spis treści

Bohdan Pilarski, Słowo wstępne (rozmiar 34,6 KB)

Justyna i Paweł Rojkowie, Od redakcji (rozmiar 32,8 KB)

Moja rodzina na zakrętach historii (rozmiar 55,4 KB)

Zarys dawnych i nowszych dziejów Bolesławca (rozmiar 53,0 KB)

Główne fakty z dziejów Bolesławca (rozmiar 28,0 KB)

Pałac w Chróścinie (rozmiar 39,1 KB)

Niepodległościowe dążenia ludności Bolesławca na przełomie XIX i XX wieku (rozmiar 73,2 KB)

Noty biograficzne działaczy niepodległościowych (rozmiar 33,1 KB)

Życie w Bolesławcu w okresie międzywojennym (rozmiar 106 KB)

Boże Ciało w Bolesławcu (rozmiar 35,3 KB)

Wspomnienia z pierwszego dnia II wojny światowej w Bolesławcu (rozmiar 43,4 KB)

Losy mieszkańców Bolesławca i najbliższej okolicy w czasie II wojny światowej (rozmiar 83,4 KB)

Tajne nauczanie w Bolesławcu (rozmiar 40,1 KB)

Mord na Żydach w Bolesławcu w 1945 roku (rozmiar 42,8 KB)

Przemówienie z okazji odsłonięcia tablicy poświęconej Janowi Pawłowi II 16 października 2003 roku (rozmiar 29,7 KB)

Dodatki

Dokumenty Bractwa św. Jadwigi i św. Barbary (rozmiar 39,4 KB)

Jadwiga z Szembeków Szeptycka, Rodzinne kąty (rozmiar 71,5 KB)

Tatiana I. Łopuchina, Historia mojego życia. Cienie przeszłości, przeł. Paweł Rojek (rozmiar 32,1 KB)

Ks. Stanisław Nuszkiewicz, Przemówienie z okazji odzyskania niepodległości 12 listopada 1918 roku (rozmiar 44,6 KB)

Konrad Józef Wilczyński, Wójcin mojego dzieciństwa 1934–1939. Szkoła (rozmiar 43,8 KB)

Pierwszy dzień II wojny światowej w Bolesławcu. Wspomnienia (rozmiar 88,0 KB)

Nota edytorska (rozmiar 37,9 KB)

Indeks osób wspomnianych w książce

Indeks miejscowości wspomnianych w książce