Archiwum Marii i Floriana Rojków

Po śmierci Marii i Floriana Rojków uporządkowaliśmy ich obszerne archiwum, zawierające rękopisy prac, włączonych do ich książki, ale także wiele niepublikowanych tekstów i materiałów. Najcenniejsze dokumenty Dziadkowie przekazali jeszcze za życia do Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Tu znajdzie się dokładny spis zawartości archiwum, które obecnie przechowywane jest w Opolu.